SPECYFICZNE POŁĄCZENIE

Fakt ten, łącznie ze specyficzną „nie­przyjemną aurą” większości dzieł sztuki współ­czesnej, podważa oczywiście każdą teorię trak­tującą sztukę jako czystą przyjemność. Dodajmy do tego obecne zainteresowanie symbolizmem, środkami ekspresji i artykulacją idei, zarówno ze strony logiki jak i psychologii, a nie trzeba da­leko szukać nowej filozofii sztuki, opartej na po­jęciu „formy znaczącej”.Ale jeżeli formy same w sobie i przez się są znaczące, a rzeczywiście takie być muszą, aby za­liczono je w poczet form artystycznych, wtedy z pewnością właściwy im rodzaj znaczenia stano­wi w semantyce problem — szczególny. Co to jest znaczenie artystyczne? Jaki rodzaj znaczenia wy­rażają „formy ekspresyjne”?

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
>