SZCZYT OSIĄGNIĘĆ

Szczytem osiągnięć naukowych jest sformalizowany opis matematyczny stąd karkołomne wysiłki reprezentantów dyscyplin humanistycznych, aby ich dziedzina zasłużyła na szczytne miano naukowej przez często nietrafne, a nawet humorystyczne próby „zmatematyzowania”. Nauka i technologia mogą rozwiązać wszystkie aktualne i przyszłe problemy. Kwestią czasu jest zlikwidowanie trapiących ludzkość chorób (zapominamy przy tym, że człowiek z natury jest śmiertelny), zaspokojenie wszystkich ludzkich potrzeb (nie uwzględniamy faktu, że w miejsce potrzeb już zaspokojonych pojawiają się nowe), zlikwidowanie nędzy i niesprawied­liwości (są to też pojęcia względne, bo przy zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych za niesprawiedliwość uznawany jest np. nierówny dostęp do wiedzy i kultury).

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
>