WEDŁUG PROGNOZ

Według prognoz eko­nomistów amerykańskich deficyt turystyczny może osiągnąć w 1975 r. 5 mld dolarów. Wzrastające wydatki turystów amery­kańskich za granicą jeszcze bardziej pogarszały stan bilansu płatniczego, budząc znaczne zaniepokojenie rządu Stanów Zjed­noczonych. W celu zmniejszenia deficytu bilansu turystycznego w Sta­nach Zjednoczonych zaczęto poświęcać coraz większą uwagę problemom turystyki zagranicznej. Dążąc do rozwoju turystyki krajowej „odkrywano” nowe strefy turystyczne, zwłaszcza na Dalekiej Północy, a w szczególności na Alasce. Miasto Ancho- rage stało się punktem tranzytowym dla turystów lecących z Eu­ropy na Daleki Wschód lub odwrotnie.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
>