WIARA I WĄTPLIWOŚĆ

Próbowałam ukazać, jak owo „pomieszanie” prowadzi do spotka­nia bogów rytuału z bogami opowieści, jak snop żniwny staje się panną urodzaju, przejmuje opo­wieść o jakiejś pannie z mitologii, w wyniku cze­go opowieść staje się teologią i wchodzi do auten­tycznej myśli religijnej.W pracy zatytułowanej La genese des mythes A. H. Krappe stwierdza kategorycznie, że mity wymyślili poeci, są one wytworem czysto este­tycznym i nie daje się im wiary, o ile nie za­pisano ich w jakiejś świętej księdze. Ale w ten sposób myli się mitotwórcze stadium myśli ze stadium dosłownym. Wiara i wątpliwość zasad­niczo należą do tego ostatniego; świadomość mi- totwórcza rozumie tylko wymowę idei i posługuje się nimi albo je zapomina.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
>