WIELCY ARTYŚCI

Lecz wielcy artyści tego świata rzadko posługują się tymi środkami wyrazu; dziedziny, w których dochodzą do najwyższych osiągnięć, to rzeźba i malarstwo. Gdyby naprawdę ograniczyć się tyl­ko do form postrzegalnych, sztuki plastyczne do­starczyłyby nam dość ograniczonego, nie zaś cen­tralnego pola badań.Muzyka natomiast jest przeważnie nieprzedsta- wieniowa, nawet w swych utworach klasycz­nych — jej najwyższym osiągnięciu. Eksponuje ona czystą formę nie jako ozdobę, ale jako swą prawdziwą istotę; weźmy na przykład jej najwyzszy wykwit — muzykę niemiecką od Bacha do Beethovena — praktycznie mamy do czynie­nia tylko ze strukturami dźwiękowymi: żadnych scen, żadnych przedmiotów, żadnych faktów. Jest to bardzo pomocne, jeśli chodzi o nasze zainte­resowanie formą.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
>