WPŁYW FORMY POETYCKIEJ

Tu wła­śnie zaczyna się owa wyższa mitologia; jej świat jest zasadniczo sceną życia ludzkiego, tłem praw­dziwego eposu, który ma charakter ludzki i spo­łeczny. Taki rozwój fantazji zależy od wyjaśnia­jącego i ujednolicającego medium świadomej kompozycji, przestrzegania ścisłego metrycznego wersu, co niewątpliwie narzuca normy spójności i trwałości, jakich forma fragmentarycznych ma­rzeń sennych nie zna ani wymaga.Skutek owego wpływu formy poetyckiej jest w Kalevali widoczny, aczkolwiek nie w pełni, i poz­wala nam dostrzec proces, dzięki któremu mi­tologia „powstaje” w utworze epickim. Ujęcie poe­tyckie mitologii jest po prostu jej ulepszoną i ostateczną formą; ponieważ nie ma już kolej­nych wyższych szczebli, uważamy to właśnie uję­cie za „prawdziwie” mityczną wyobraźnię.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
>