WPŁYWY Z TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ

Głównymi krajami zamorskimi, skąd kieruje się ruch tury­styczny do Stanów Zjednoczonych śą: Wielka Brytania (w 1972 r.—    389 tys.), RFN (237 tys.), Francja (155 tys.), Włochy (60—80 tys.) i Holandia 40 tys. W roku 1972 zarejestrowano ponad 400 tys. turystów z Japonii.  Wpływy z turystyki zagranicznej w Stanach Zjednoczonych od dawna oblicza się w setkach milionów dolarów. Już w roku 1929 Stany Zjednoczone uzyskały z turystyki 157 min dolarów. W okresie powojennym ogólna wielkość tych sum znacznie wzro­sła. W roku 1951 wpływy od turystów zagranicznych (bez trans­portu) wynosiły 473 min dolarów, w roku 1963 przekroczyły one 1 mld. W roku 1970 kraj otrzymał za eksportowe towary 42,6 mld dolarów, a z tytułu turystyki zagranicznej (bez wpływów z transportu) — 2,6 mld dolarów, co stanowiło 6,1% eksportu towarów.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
>