WSZYSTKIE SZTUKI

Hipoteza, że wszystkie sztuki mają zasadniczo ;jeden cel i jedną ogólną metodę, jest bardzo zachęcająca i ostatecznie można by ją udowodnić, lecz jako z góry powzięty sąd, dogmatyczna przesłanka, jest niebezpieczna, ponieważ zniechęca do tworze­nia specjalistycznych teorii oraz prowadzenia jed­nokierunkowych badań technicznych. Teorie ogólne należy budować uogólniając zasady obo­wiązujące w poszczególnych dziedzinach, w pełni znane i zbadane. Jeżeli brak takiego systematycz­nego porządku, który mógłby służyć za wzorzec, teoria ogólna składać się będzie raczej z nieja­snych ogólników niż słusznych uogólnień.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
>