ZADANIE NASZEJ TEORII

Zadanie naszej teorii polega więc na okre­śleniu, w jakim sensie można tak po­wiedzieć, ponieważ z pewnością nie pod każdym względem jest to prawdziwe. Pytanie to cofa nas do rozdziału III, do logiki symboli oraz różnych możliwości znaczeniowych, jakie mogą zawierać struktury symboliczne. Tutaj powinniśmy ustalić warunki, jakie musi spełniać „język muzyki”, je­żeli taki istnieje, albo „forma znacząca” jakiegoś innego rodzaju niż język.Założenie, iż muzyka jest jakimś rodzajem ję­zyka, nie odnoszącym się do „tu i teraz”, ale re­prezentującym oryginalną treść pojęciową, po­wszechnie jest przyjmowane, choć być mo­że nie jest tak popularne, jak teoria emotyw­nego symptomu.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
>