Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o.

Oferujemy szeroki zakres usług w dziedzinie utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji produkcyjnych w sferze automatyki, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej.

Wykonujemy usługi pomiarowo-diagnostyczne, remontowe i modernizacyjne tych układów.

Realizujemy również kompleksowe zadania inwestycyjne w w/w branżach.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów nieustannie podnosimy nasze kompetencje poprzez zatrudnianie doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz poprzez rozbudowę specjalistycznej bazy technicznej.

Nasze starania o jakość świadczonych usług i zadowolenie Klientów zostały docenione przez niezależne organizacje przyznaniem Spółce szeregu wyróżnień i nagród.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferujemy szeroki zakres usługi związanych z utrzymaniem ruchu zakładów przemysłowych

Oferujemy kompleksową realizację projektów

Aktualności
2017-04-20 Plan połączenia

Zarząd Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. informuje o zamiarze połączenia Przedsiębiorstwa Remontowego PAK SERWIS Sp. z o.o.   z Przedsiębiorstwem Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o.  w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000r...

2016-07-15 Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia do klauzuli „POUFNE"
W lipcu b.r. spółka uzyskała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia do klauzuli „POUFNE"